کمترین: 
159
بیشترین: 
165
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
165
زمان: 
12/5 15:50
قیمت بات تایلند امروز 5 اسفند 1396
قیمت بات تایلنددر تاریخ 5 اسفند 1396 , 165 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/05 11:00","price":161},{"date":"1396/12/05 11:30","price":159},{"date":"1396/12/05 15:50","price":165}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398