کمترین: 
1315
بیشترین: 
1322
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1315
زمان: 
12/5 15:50
قیمت رینگیت مالزی امروز 5 اسفند 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 5 اسفند 1396 , 1315 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/05 11:00","price":1322},{"date":"1396/12/05 15:50","price":1315}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398