کمترین: 
583
بیشترین: 
583
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
583
زمان: 
12/5 11:00
قیمت کرون نروژ امروز 5 اسفند 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 5 اسفند 1396 , 583 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/05 11:00","price":583}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398