کمترین: 
12455
بیشترین: 
12455
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12455
زمان: 
12/5 11:00
قیمت دینار بحرین امروز 5 اسفند 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 5 اسفند 1396 , 12455 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/05 11:00","price":12455}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398