کمترین: 
15400
بیشترین: 
15400
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
15400
زمان: 
12/5 11:00
قیمت دینار کویت امروز 5 اسفند 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 5 اسفند 1396 , 15400 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/05 11:00","price":15400}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398