کمترین: 
5050
بیشترین: 
5100
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5100
زمان: 
12/5 14:10
قیمت فرانک سوئیس امروز 5 اسفند 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 5 اسفند 1396 , 5100 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/05 11:00","price":5070},{"date":"1396/12/05 11:10","price":5050},{"date":"1396/12/05 12:20","price":5070},{"date":"1396/12/05 14:10","price":5100}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398