کمترین: 
3783
بیشترین: 
3800
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3795
زمان: 
12/5 15:00
قیمت دلار کانادا امروز 5 اسفند 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 5 اسفند 1396 , 3795 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/05 11:00","price":3783},{"date":"1396/12/05 12:10","price":3793},{"date":"1396/12/05 14:00","price":3800},{"date":"1396/12/05 14:30","price":3792},{"date":"1396/12/05 15:00","price":3795}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398