کمترین: 
1282
بیشترین: 
1287
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1284
زمان: 
12/5 15:20
قیمت لیر ترکیه امروز 5 اسفند 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 5 اسفند 1396 , 1284 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/05 11:00","price":1287},{"date":"1396/12/05 11:20","price":1282},{"date":"1396/12/05 15:20","price":1284}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398