کمترین: 
1300
بیشترین: 
1308
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1308
زمان: 
12/5 14:00
قیمت درهم امارات امروز 5 اسفند 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 5 اسفند 1396 , 1308 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/05 11:00","price":1300},{"date":"1396/12/05 12:10","price":1305},{"date":"1396/12/05 14:00","price":1308}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398