کمترین: 
4478
بیشترین: 
4490
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4478
زمان: 
12/5 16:30
قیمت دلار امروز 5 اسفند 1396
قیمت دلاردر تاریخ 5 اسفند 1396 , 4478 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/05 11:00","price":4490},{"date":"1396/12/05 11:40","price":4479},{"date":"1396/12/05 13:30","price":4480},{"date":"1396/12/05 14:50","price":4484},{"date":"1396/12/05 15:00","price":4486},{"date":"1396/12/05 15:10","price":4488},{"date":"1396/12/05 15:30","price":4484},{"date":"1396/12/05 15:40","price":4483},{"date":"1396/12/05 15:50","price":4481},{"date":"1396/12/05 16:30","price":4478}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398