کمترین: 
191801
بیشترین: 
193833
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
193679
زمان: 
12/5 21:25
قیمت گرم طلا ۲۴ امروز 5 اسفند 1396
قیمت گرم طلا ۲۴در تاریخ 5 اسفند 1396 , 193679 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/05 10:59","price":191801},{"date":"1396/12/05 13:00","price":193555},{"date":"1396/12/05 13:05","price":193617},{"date":"1396/12/05 13:10","price":193771},{"date":"1396/12/05 13:15","price":193679},{"date":"1396/12/05 13:25","price":193617},{"date":"1396/12/05 13:35","price":192848},{"date":"1396/12/05 14:05","price":193063},{"date":"1396/12/05 14:15","price":193248},{"date":"1396/12/05 14:20","price":193186},{"date":"1396/12/05 15:35","price":193125},{"date":"1396/12/05 16:10","price":192909},{"date":"1396/12/05 16:25","price":193309},{"date":"1396/12/05 17:15","price":193586},{"date":"1396/12/05 17:30","price":193679},{"date":"1396/12/05 17:35","price":193709},{"date":"1396/12/05 17:40","price":193833},{"date":"1396/12/05 18:05","price":193771},{"date":"1396/12/05 19:05","price":193555},{"date":"1396/12/05 21:25","price":193679}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398