کمترین: 
313.8
بیشترین: 
313.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
313.8
زمان: 
12/2 09:10
قیمت دینار عراق امروز 2 اسفند 1396
قیمت دینار عراقدر تاریخ 2 اسفند 1396 , 313.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/02 09:10","price":313.8}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398