کمترین: 
9668.5
بیشترین: 
9668.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9668.5
زمان: 
12/2 09:10
قیمت ریال عمان امروز 2 اسفند 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 2 اسفند 1396 , 9668.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/02 09:10","price":9668.5}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398