کمترین: 
1021.3
بیشترین: 
1021.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1021.3
زمان: 
12/2 09:10
قیمت ریال قطر امروز 2 اسفند 1396
قیمت ریال قطردر تاریخ 2 اسفند 1396 , 1021.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/02 09:10","price":1021.3}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398