کمترین: 
991.4
بیشترین: 
991.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
991.4
زمان: 
12/2 09:10
قیمت ریال عربستان امروز 2 اسفند 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 2 اسفند 1396 , 991.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/02 09:10","price":991.4}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399