کمترین: 
12362.8
بیشترین: 
12362.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12362.8
زمان: 
12/2 09:10
قیمت دینار کویت امروز 2 اسفند 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 2 اسفند 1396 , 12362.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/02 09:10","price":12362.8}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398