کمترین: 
473.4
بیشترین: 
473.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
473.4
زمان: 
12/2 09:10
قیمت کرون نروژ امروز 2 اسفند 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 2 اسفند 1396 , 473.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/02 09:10","price":473.4}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398