کمترین: 
458.7
بیشترین: 
458.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
458.7
زمان: 
12/2 09:10
قیمت کرون سوئد امروز 2 اسفند 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 2 اسفند 1396 , 458.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/02 09:10","price":458.7}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398