کمترین: 
3967.1
بیشترین: 
3967.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3967.1
زمان: 
12/2 09:10
قیمت فرانک سوئیس امروز 2 اسفند 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 2 اسفند 1396 , 3967.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/02 09:10","price":3967.1}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398