کمترین: 
2936.8
بیشترین: 
2936.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2936.8
زمان: 
12/2 09:10
قیمت دلار کانادا امروز 2 اسفند 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 2 اسفند 1396 , 2936.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/02 09:10","price":2936.8}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398