کمترین: 
3451.5
بیشترین: 
3451.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3451.5
زمان: 
12/2 09:10
قیمت ین ژاپن امروز 2 اسفند 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 2 اسفند 1396 , 3451.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/02 09:10","price":3451.5}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398