کمترین: 
976.7
بیشترین: 
976.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
976.7
زمان: 
12/2 09:10
قیمت لیر ترکیه امروز 2 اسفند 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 2 اسفند 1396 , 976.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/02 09:10","price":976.7}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398