کمترین: 
1012.3
بیشترین: 
1012.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1012.3
زمان: 
12/2 09:10
قیمت درهم امارات امروز 2 اسفند 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 2 اسفند 1396 , 1012.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/02 09:10","price":1012.3}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398