کمترین: 
5199.2
بیشترین: 
5199.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5199.2
زمان: 
12/2 09:10
قیمت پوند امروز 2 اسفند 1396
قیمت پونددر تاریخ 2 اسفند 1396 , 5199.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/02 09:10","price":5199.2}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399