کمترین: 
4584.1
بیشترین: 
4584.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4584.1
زمان: 
12/2 09:10
قیمت یورو امروز 2 اسفند 1396
قیمت یورودر تاریخ 2 اسفند 1396 , 4584.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/02 09:10","price":4584.1}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399