کمترین: 
3717.5
بیشترین: 
3717.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3717.5
زمان: 
12/2 09:10
قیمت دلار امروز 2 اسفند 1396
قیمت دلاردر تاریخ 2 اسفند 1396 , 3717.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/02 09:10","price":3717.5}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398