کمترین: 
914.34
بیشترین: 
949
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
926.75
زمان: 
12/2 16:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 2 اسفند 1396
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 2 اسفند 1396 , 926.75 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/02 02:00","price":947},{"date":"1396/12/02 02:30","price":936.76},{"date":"1396/12/02 03:00","price":936.1},{"date":"1396/12/02 03:30","price":925.41},{"date":"1396/12/02 04:00","price":917},{"date":"1396/12/02 05:00","price":931.03},{"date":"1396/12/02 05:30","price":949},{"date":"1396/12/02 06:00","price":934.58},{"date":"1396/12/02 06:30","price":939},{"date":"1396/12/02 08:00","price":927},{"date":"1396/12/02 08:30","price":914.34},{"date":"1396/12/02 11:00","price":926.75},{"date":"1396/12/02 11:30","price":933.68},{"date":"1396/12/02 14:00","price":931.6},{"date":"1396/12/02 14:30","price":918.7},{"date":"1396/12/02 15:30","price":922},{"date":"1396/12/02 16:00","price":926.75}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398