کمترین: 
10786
بیشترین: 
11714
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10928
زمان: 
12/2 16:00
قیمت بیت کوین امروز 2 اسفند 1396
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 2 اسفند 1396 , 10928 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/02 02:00","price":11714},{"date":"1396/12/02 02:30","price":11478},{"date":"1396/12/02 03:00","price":11323},{"date":"1396/12/02 03:30","price":11200},{"date":"1396/12/02 04:00","price":10963},{"date":"1396/12/02 05:00","price":11068},{"date":"1396/12/02 05:30","price":11155},{"date":"1396/12/02 06:00","price":10980},{"date":"1396/12/02 06:30","price":10975},{"date":"1396/12/02 08:00","price":10887},{"date":"1396/12/02 08:30","price":10786},{"date":"1396/12/02 11:00","price":11088},{"date":"1396/12/02 11:30","price":11092},{"date":"1396/12/02 14:00","price":11160},{"date":"1396/12/02 14:30","price":10862},{"date":"1396/12/02 15:30","price":11044},{"date":"1396/12/02 16:00","price":10928}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398