کمترین: 
9.86
بیشترین: 
9.86
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9.86
زمان: 
12/1 16:32
قیمت ذغال سنگ امروز 1 اسفند 1396
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 1 اسفند 1396 , 9.86 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/01 16:32","price":9.86}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398