کمترین: 
بیشترین: 
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
98148.5
زمان: 
12/1 05:00
قیمت شاخص بورس امروز 1 اسفند 1396
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 1 اسفند 1396 , 98148.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/01 04:51","price":},{"date":"1396/12/01 05:00","price":98148.5}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398