کمترین: 
295000
بیشترین: 
296000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
295000
زمان: 
12/1 02:00
قیمت سکه گرمی امروز 1 اسفند 1396
قیمت سکه گرمیدر تاریخ 1 اسفند 1396 , 295000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/01 01:54","price":296000},{"date":"1396/12/01 02:00","price":295000}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399