کمترین: 
772.1
بیشترین: 
772.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
772.5
زمان: 
12/1 01:10
قیمت درام ارمنستان امروز 1 اسفند 1396
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 1 اسفند 1396 , 772.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/01 00:20","price":772.1},{"date":"1396/12/01 01:10","price":772.5}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398