کمترین: 
2184.1
بیشترین: 
2185.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2185.3
زمان: 
12/1 01:10
قیمت منات آذربایجان امروز 1 اسفند 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 1 اسفند 1396 , 2185.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/01 00:20","price":2184.1},{"date":"1396/12/01 01:10","price":2185.3}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398