کمترین: 
65.8
بیشترین: 
65.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
65.9
زمان: 
12/1 01:10
قیمت روبل روسیه امروز 1 اسفند 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 1 اسفند 1396 , 65.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/01 00:20","price":65.8},{"date":"1396/12/01 01:10","price":65.9}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399