کمترین: 
11841.7
بیشترین: 
11860.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11860.3
زمان: 
12/1 01:10
قیمت بات تایلند امروز 1 اسفند 1396
قیمت بات تایلنددر تاریخ 1 اسفند 1396 , 11860.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/01 00:20","price":11841.7},{"date":"1396/12/01 01:10","price":11860.3}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398