کمترین: 
2831.1
بیشترین: 
2831.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2831.9
زمان: 
12/1 01:10
قیمت دلار سنگاپور امروز 1 اسفند 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 1 اسفند 1396 , 2831.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/01 00:20","price":2831.1},{"date":"1396/12/01 01:10","price":2831.9}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398