کمترین: 
3354.3
بیشترین: 
3359.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3359.9
زمان: 
12/1 01:10
قیمت روپیه پاکستان امروز 1 اسفند 1396
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 1 اسفند 1396 , 3359.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/01 00:20","price":3354.3},{"date":"1396/12/01 01:10","price":3359.9}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398