کمترین: 
9875.1
بیشترین: 
9880.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9880.5
زمان: 
12/1 01:10
قیمت دینار بحرین امروز 1 اسفند 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 1 اسفند 1396 , 9880.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/01 00:20","price":9875.1},{"date":"1396/12/01 01:10","price":9880.5}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398