کمترین: 
313.4
بیشترین: 
313.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
313.6
زمان: 
12/1 01:10
قیمت دینار عراق امروز 1 اسفند 1396
قیمت دینار عراقدر تاریخ 1 اسفند 1396 , 313.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/01 00:20","price":313.4},{"date":"1396/12/01 01:10","price":313.6}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398