کمترین: 
9656.9
بیشترین: 
9662.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9662.2
زمان: 
12/1 01:10
قیمت ریال عمان امروز 1 اسفند 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 1 اسفند 1396 , 9662.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/01 00:20","price":9656.9},{"date":"1396/12/01 01:10","price":9662.2}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398