کمترین: 
1020.1
بیشترین: 
1020.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1020.7
زمان: 
12/1 01:10
قیمت ریال قطر امروز 1 اسفند 1396
قیمت ریال قطردر تاریخ 1 اسفند 1396 , 1020.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/01 00:20","price":1020.1},{"date":"1396/12/01 01:10","price":1020.7}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398