کمترین: 
990.2
بیشترین: 
990.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
990.7
زمان: 
12/1 01:10
قیمت ریال عربستان امروز 1 اسفند 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 1 اسفند 1396 , 990.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/01 00:20","price":990.2},{"date":"1396/12/01 01:10","price":990.7}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398