کمترین: 
12369.9
بیشترین: 
12378.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12378.6
زمان: 
12/1 01:10
قیمت دینار کویت امروز 1 اسفند 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 1 اسفند 1396 , 12378.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/01 00:20","price":12369.9},{"date":"1396/12/01 01:10","price":12378.6}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399