کمترین: 
477.3
بیشترین: 
478.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
478.1
زمان: 
12/1 01:10
قیمت کرون نروژ امروز 1 اسفند 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 1 اسفند 1396 , 478.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/01 00:20","price":477.3},{"date":"1396/12/01 01:10","price":478.1}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398