کمترین: 
618.6
بیشترین: 
619.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
619.4
زمان: 
12/1 01:10
قیمت کرون دانمارک امروز 1 اسفند 1396
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 1 اسفند 1396 , 619.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/01 00:20","price":618.6},{"date":"1396/12/01 01:10","price":619.4}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398