کمترین: 
3492.5
بیشترین: 
3495.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3492.5
زمان: 
12/1 01:10
قیمت ین ژاپن امروز 1 اسفند 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 1 اسفند 1396 , 3492.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/01 00:20","price":3495.8},{"date":"1396/12/01 01:10","price":3492.5}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398