کمترین: 
585.4
بیشترین: 
585.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
585.8
زمان: 
12/1 01:10
قیمت یوان چین امروز 1 اسفند 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 1 اسفند 1396 , 585.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/01 00:20","price":585.4},{"date":"1396/12/01 01:10","price":585.8}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398