کمترین: 
1011.1
بیشترین: 
1011.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1011.6
زمان: 
12/1 01:10
قیمت درهم امارات امروز 1 اسفند 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 1 اسفند 1396 , 1011.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/01 00:20","price":1011.1},{"date":"1396/12/01 01:10","price":1011.6}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398