کمترین: 
5209
بیشترین: 
5214.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5214.9
زمان: 
12/1 01:10
قیمت پوند امروز 1 اسفند 1396
قیمت پونددر تاریخ 1 اسفند 1396 , 5214.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/01 00:20","price":5209},{"date":"1396/12/01 01:10","price":5214.9}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398