کمترین: 
296000
بیشترین: 
297000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
297000
زمان: 
12/1 01:54
قیمت سکه گرمی خرده فروشی امروز 1 اسفند 1396
قیمت سکه گرمی خرده فروشیدر تاریخ 1 اسفند 1396 , 297000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/01 00:12","price":296000},{"date":"1396/12/01 01:12","price":297000},{"date":"1396/12/01 01:48","price":296000},{"date":"1396/12/01 01:54","price":297000}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398